การเรียน-การสอนแบบ Virtual Classroom

หน้าแรก / การเรียนรู้ด้วย Development Model / การเรียน-การสอนแบบ Virtual Classroom

การเรียนรู้ผ่าน Digital Media ของสถาบัน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ1. การเรียน-การสอนแบบ Virtual Classroom

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. การเรียนด้วย สื่อ VDO

รายละเอียดเพิ่มเติม