คอร์สออนไลน์หมวด Coaching

หน้าแรก / คอร์สออนไลน์หมวด Coaching

 คอร์สออนไลน์หมวด Coaching แบบ 30-40 นาที

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

 Coaching, Counselling and Feedback

(ความยาว 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

 หลักพื้นฐานการเป็นโค้ช

(ความยาว 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

 การพัฒนาทักษะการโค้ช

(ความยาว 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

 การโค้ชผลการปฏิบัติงาน

(ความยาว 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

 ผู้นำ...ในฐานะโค้ช

(ความยาว 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง


 คอร์สออนไลน์หมวด Coaching แบบ 90-120 นาที

การพัฒนาโค้ชภายในองค์กร

(ความยาว 90-120 นาที)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

 คอร์สออนไลน์หมวด Coaching แบบ 6 ชั่วโมง

แนวการอบรมในรูปแบบ Training and Group Coaching

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

เทคนิคการสร้าง Coaching Card ของตัวเอง

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

กิจกรรม HRD as Coach

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

ทักษะการฟังและการใช้คำถามของการโค้ช

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

การสร้างกระบวนการสอนด้วย Coaching Card ของตัวเอง

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

คำถามแบบ Clever และการฟังที่ Voice

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

เทคนิคการเปลี่ยน Core Value ให้เป็นหลักสูตร

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

เทคนิคการโค้ช 1-1 เชิงรูปแบบที่ปรึกษา

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

การใช้คำถามชาญฉลาด การฟังขั้นเทพ

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช 1-1

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

การโค้ชที่คุณค่าและจุดแข็ง

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

เทคนิคการสร้างการ์ดการโค้ชด้วยตัวเอง Advance

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

การพัฒนาการโค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

เทคนิคการสอนแนว Strategic Group Coaching and Consulting

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

การพัฒนาตัวเองเป็น โค้ชพี่เลี้ยงที่ดี

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

เทคนิคการโค้ชเชิงลึกกับการถอดบทเรียนการโค้ช

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Life and Performance Coaching

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์