คอร์สออนไลน์แบบ License Entraining 90-120 นาที

หน้าแรก / คอร์สออนไลน์แบบ License Entraining 90-120 นาที

 คอร์สออนไลน์หมวด Coaching แบบ 90-120 นาที


ดูหมวด Coaching ทั้งหมด

 การพัฒนาโค้ชภายในองค์กร

(ความยาว 90-120 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

 คอร์สออนไลน์หมวด Management แบบ 90-120 นาที


ดูหมวด Management ทั้งหมด

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู ครั้ง

 ทักษะการบริหารโครงการ

(ความยาว 90-120 นาที)

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู ครั้ง

 คอร์สออนไลน์หมวด Softskill แบบ 90-120 นาที


ดูหมวด Softskill ทั้งหมด

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

 คอร์สออนไลน์หมวด Thinking แบบ 90-120 นาที


ดูหมวด Thinking ทั้งหมด

  วีรพันธ์ เกษสังข์   ดู ครั้ง