คอร์สออนไลน์หมวด Leadership

หน้าแรก / คอร์สออนไลน์หมวด Leadership

 คอร์สออนไลน์หมวด Leadership แบบ 30-40 นาที

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

 ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

(ความยาว 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

 ผู้นำ 360 องศา

(ความยาว 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

 7 กฎเหล็กสำคัญของผู้นำ

(ความยาว 30-40 นาที)

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง

  ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   ดู ครั้ง


 คอร์สออนไลน์หมวด Leadership แบบ 90-120 นาที

10 ทักษะสำหรับหัวหน้างานคุณภาพ

(ความยาว 90-120 นาที)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ

(ความยาว 90-120 นาที)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

 คอร์สออนไลน์หมวด Leadership แบบ 6 ชั่วโมง

การโค้ชจุดแข็งผู้จัดการ

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

ผู้นำรอบทิศทาง 360 องศา

(ความยาว 6 ชั่วโมง)
อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์