การเรียนด้วยสื่อ VDO

หน้าแรก / การเรียนรู้ด้วย Development Model / การเรียนด้วยสื่อ VDO

1. ผ่าน Platform

      เป็นกลุ่มหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกับทาง บริษัท ที่จัดทำ Platform ทางการเรียนแบบ Online ซึงระบบเป็นลักษณะการสร้าง Account ให้ผู้เรียน จึงมีการคิดค่าเรียน เป็นราย Account สถาบัน Entraining โดย อ.ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ มีหลักสูตรที่ได้ร่วมมือกับบริษัทดังกล่าวอยู่ถึง 10 หลักสูตร

2. แบบหลักสูตรทั่วไป

      สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลากรด้าน Softskill มาเป็นเวลากว่า 15 ปี จึงมีหลักสูตรอยู่เป็นจำนวนมาก (ประมาณ 400 กว่าหลักสูตร ใน 8 หมวด) จึงได้คัดเลือกหลักสูตรสำคัญและเป็นที่นิยมของผู้เรียน มาจำนวนหนึ่ง ที่เป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ โดยสถาบันเป็นผู้นำหลักสูตร มาจัดทำเป็น VDO การสอน ในหลากหลายรูปแบบ ตามระยะความยาวของ VDO ที่ต้องการเรียน ดังนี้2.1 หลักสูตร ความยาว 30-40 นาที

      การเเรียนเนื้อหา แบบ Conceptual ซึ่งหลักการ และ ตัวอย่างของการนำไปใช้ เป็น Tips & Technic โดยให้ผู้เรียนได้เก็บเนื้อหา และ คิดถึงวิธีการของตัวเองได้ในระดับหนึ่ง ความยาวของหลักสูตร ประมาณ 30-40 นาที เหมาะกับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ก่อน การเข้าอบรมอบรมปกติ หรือใช้เป็นการทบทวน หลังการอบรมแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนกลับมาเรียนซ้ำได้ มีจำนวน 30 หลักสูตร ใน 8 หมวดหลักสูตร

2.2 หลักสูตร ความยาว 90-120 นาที

      ความยาวของหลักสูตร ที่เหมาะกับการ เรียนเนื้อหา ที่มีทั้งหลักการ วิธีการ และ ตัวอย่างของการนำไปใช้ เพราะมีเวลา อย่างเพียงพอ ให้ผู้เรียนได้เก็บเนื้อหา และ คิดถึงวิธีการของตัวเองได้ในระดับหนึ่ง มีจำนวน 10 หลักสูตร ใน 8 หมวดหลักสูตร

2.3 หลักสูตร ความยาว 6 ชั่วโมง

      เป็นหลักสูตรที่ถ่าย VDO แบบ เต็มวันปกติ โดยวิทยากร ดำเนินการสอนใน Classroom ปกติที่มีผู้เรียนจริง คือ มีทั้งเนื้อหา และกิจกรรม ทำดำเนินใน class มีผู้เรียน ที่มีการ Participate ทำให้เห็นบรรยากาศใน Class เสมือนร่วมเรียนด้วย เหมาะกับผู้เรียน ที่ต้องการนำเนื้อหา และกิจกรรมใน Class ไปปรับใช้ในการสอนหลักสูตรนั้นๆได้

การเรียนรู้ผ่าน Digital Media ของสถาบัน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ1. การเรียน-การสอนแบบ Online Merge Offline

รายละเอียดเพิ่มเติม

2. การเรียน-การสอนแบบ Virtual Classroom

รายละเอียดเพิ่มเติม

3. การเรียนด้วย สื่อ VDO

รายละเอียดเพิ่มเติม