к e-learning ʶҺѹ֡ͺù
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 
สวัสดี.....ยินดีต้อนรับ !!!!
บริษัท :
 
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าแรกสมาชิก | ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | คลิปวีดีโอทบทวน | ดาวน์โหลดโซน

คลิปวีดีโอทบทวน

 
ความหมายของการโค้ชชิ่ง
(Coaching)
 
ข้อคิดดีๆ จากหนังสือ
ของขวัญ ณ ปัจจุบันกาล
 
การวิเคราห์
Sales Pipeline
 
การให้แง่คิดเรื่อง
"ผู้นำในฐานะโค้ช"
 คลิปวีดีโอทบทวน กลุ่มหลักสูตรการโค้ชงาน
หลักสูตรการโค้ชที่การทำงาน
ของสมอง

สมอง...ควบคุม ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกและการกระทำ ของมนุษย์ ทำให้บุคคลประสบความสำเร็จ ได้ด้วยตัวของเขาเอง
24 ม.ค. 61
น.พ. โมทย์ศักดิ์
 
หลักสูตรเทคนิคการสร้าง
การ์ดการโค้ชด้วยตัวเอง

การสร้างการ์ดการโค้ช (Coaching Card) ที่เหมาะสมกับกระบวนการโค้ช (Coaching Process) ของตัวเอง
2 พ.ค. 60
โค้ชปกรณ์
 
หลักสูตรการพัฒนาการ
โค้ชจากกระบวนการโค้ชจริง

การเรียนรู้การโค้ช กระบวนการโค้ช เทคนิคการโค้ชต่างๆ จากการสังเกตผู้ที่เชี่ยวชาญการโค้ช ดำเนินการโค้ชอย่างถูกต้อง
4 เม.ย. 60
โค้ชปกรณ์
 
หลักสูตรกระบวนการโค้ช
ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

การโค้ช (Coaching) คือ การทำให้โค้ชชี่สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมา ใช้ในการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมาย
7 มี.ค. 60
โค้ชปกรณ์
 คลิปวีดีโอทบทวน กลุ่มหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง
(360องศา)

องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำในตัวเอง และแสดงภาวะผู้นำ ต่อผู้อื่น
2 ธ.ค. 58
โค้ชปกรณ์
 
หลักสูตร การพัฒนา
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
2 เม.ย. 58
อ.กันตพงษ์
 
หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง
(360องศา)

องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำในตัวเอง และแสดงภาวะผู้นำ ต่อผู้อื่น
4 ก.ย. 58
โค้ชปกรณ์
 
 คลิปวีดีโอทบทวน กลุ่มหลักสูตร General Soft Skill
หลักสูตร การพัฒนา
ตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ

การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (6Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้น
17 พ.ย. 58
อ.ณัฏฐา
 
หลักสูตร เคล็ด(ไม่)ลับ
ในการเป็นวิทยากร

สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ ในการฝึกอบรมด้วยตัวเอง โดยการถ่ายทอดแบบหมดเปลือก ถึงแก่นของการฝึกอบรมลักษณะนี้
16 มิ.ย. 58
โค้ชปกรณ์
 
หลักสูตร สร้างพลังการ
สื่อสารและจูงใจผู้อื่น

บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กร ขาดทักษะในเรื่องการสื่อสาร เป็นเพราะแนวความคิด ของเขาในเรื่องการสื่อสารมากกว่า
29 ส.ค. 55
โค้ชปกรณ์
 
 คลิปวีดีโอทบทวน กลุ่มหลักสูตรงานขาย
[CVCUSA-02] หลักสูตร
สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

ปัจจุบัน ธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันแบบไร้พรมแดนระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
27 พ.ค. 58
อ.วิรัลวิทย์
 
[CVCUSA-01] หลักสูตร
สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจเต็มร้อยกับงานขาย มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ได้รับ เอาชนะปัญหา
27 มิ.ย. 56
โค้ชปกรณ์
 
 
 คลิปวีดีโอทบทวน กลุ่มหลักสูตรทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ
[CVCUTH-02] หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ (PSDM)
การแก้ปัญหา เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่าง ในการพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน
21 ต.ค. 58
อ.ณัฏฐา
 
[CVCUTH-01] หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงระบบ
การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนจะคิดอย่างเป็นระบบ
7 พ.ค. 58
อ.วีรพันธ์
 
 
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
  รวมคลิปวีดีโอสำหรับบุคคลทั่วไป
การนำเสนอขาย
อย่างมืออาชีพ

วันนี้ทีมงานของท่านได้นำเสนอการขาย อย่างมืออาชีพหรือไม่ นักขายหลาย ๆ ท่าน ขาดทักษะในหารนำเสนอ
25 ก.พ. 56
โค้ชปกรณ์
 
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
อาการหงุดหงิด

หลายท่านเกิดอารมณ์เชิงลบอยู่บ่อยๆ แต่ก็ไม่สามารถจะจัดการกับอาการเหล่านั้นได้ วันนี้เราจะมาเริ่มแก้กันที่อาการขี้หงุดหงิดกันครับ
25 พ.ค. 55
โค้ชปกรณ์
 
แก่นสำคัญของหลักสูตร
เรื่องทัศนคติเชิงบวก

จุดประสงค์ของคลิปวีดีโอนี้ เพื่อสร้างแนวความคิดในการเรียนรู้ Online แบบสั้นๆ และเพื่อเพิ่มช่องทาง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ
9 เม.ย. 55
โค้ชปกรณ์
 
การให้แง่คิดเรื่อง
เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุ คือเห็นประโยชน์และกลัวถูกลงโทษ วันนี้ท่านได้มองเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 2 เรื่องครับ
4 ม.ค. 54
โค้ชปกรณ์
 
 
ขึ้นด้านบน
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
Copyright @2016. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.