к e-learning ʶҺѹ֡ͺù
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าแรกสมาชิก | ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | คลิปวีดีโอทบทวน | ดาวน์โหลดโซน

คลิปวีดีโอทบทวน

    [CVCUSO-01] หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
29 ส.ค. 55
โค้ชปกรณ์
  หน้าหลัก    คลิปวีดีโอทบทวน    General Soft Skill    [CVCUSO-01] หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น

     บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรขาดทักษะในเรื่องการสื่อสารเป็นเพราะแนวความคิดของเขาในเรื่องการสื่อสารมากกว่า เพราะเขายังไม่ได้สื่อสารเลย ดังนั้นจะคิดว่าไม่มีทักษะไม่ได้ จริงๆแล้วเขากลัวการสื่อสารกับผู้อื่นเพราะคิดไปเองว่า “ ไม่รู้ผู้อื่นคิดอย่างไร ? ” และถ้าคิดแบบนี้แล้วเขาจะหยุดการสื่อสารทันที เพราะคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเชิงลบ

      การพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ มีความสามารถในด้านการสื่อสารจึงควรพัฒนาทั้ง 2 ด้าน คือ ทักษะของการสื่อสาร (Hard Skill) และแนวความคิดที่ดีของการสื่อสาร ( Soft Skill ) จึงจะทำให้หัวหน้า/ ผู้จัดการมีพลังในการติดต่อสื่อสารและจูงใจผู้อื่นได้ดี

เอกสารที่ใช้กับหลักสูตรนี้
learning DLSPPBSO-01 slide หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
learning DLCSLE-03 กรณีศึกษาการสื่อสารและจูงใจ
รวมคลิปวีดีโอหลักสูตรนี้
 
หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น [P.1/7]
 
 
หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น [P.4/7]
 
 
หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น [P.7/7]
 
 
 
หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น [P.2/7]
 
 
หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น [P.5/7]
 
 
 
หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น [P.3/7]
 
 
หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น [P.6/7]
 
  ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ลงทะเบียนขอรับ คู่มือจิ๋วเล่ม 12 ฟรี;
คลิปวีดีโอทบทวนสำหรับบุคคลทั่วไป
  หลักสูตร เทคนิคการโค้ชเชิงลึกกับการถอดบทเรียนโค้ช
การทำให้โค้ชชี่ได้ใช้ศักยภาพด้านต่างๆ...
  หลักสูตร เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชของตัวเอง
จะช่วยทำให้โค้ชเกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ช...
  หลักสูตร Life & Performance Coaching
การโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ช...
  หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง(360องศา)
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการ...
  หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจ...
  หลักสูตร HRD...คุณคือโค้ชขององค์กร
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน...
  หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการ...
คลิปวีดีโอทบทวนสำหรับสมาชิก
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [Ad.V]
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการ...
  หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง(360องศา)
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการ...
  หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ
การแก้ปัญหา เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้...
  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงระบบ
ส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนจะคิดอย่างเป็นระบบ...
  หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย
ปัจจุบัน ธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง...
  หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน...
  หลักสูตร การพัฒนา ตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ
การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น...
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
  รวมคลิปวีดีโอสำหรับบุคคลทั่วไป
การนำเสนอขาย
อย่างมืออาชีพ

วันนี้ทีมงานของท่านได้นำเสนอการขาย อย่างมืออาชีพหรือไม่ นักขายหลาย ๆ ท่าน ขาดทักษะในหารนำเสนอ
25 ก.พ. 56
โค้ชปกรณ์
 
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
อาการหงุดหงิด

หลายท่านเกิดอารมณ์เชิงลบอยู่บ่อยๆ แต่ก็ไม่สามารถจะจัดการกับอาการเหล่านั้นได้ วันนี้เราจะมาเริ่มแก้กันที่อาการขี้หงุดหงิดกันครับ
25 พ.ค. 55
โค้ชปกรณ์
 
แก่นสำคัญของหลักสูตร
เรื่องทัศนคติเชิงบวก

จุดประสงค์ของคลิปวีดีโอนี้ เพื่อสร้างแนวความคิดในการเรียนรู้ Online แบบสั้นๆ และเพื่อเพิ่มช่องทาง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ
9 เม.ย. 55
โค้ชปกรณ์
 
การให้แง่คิดเรื่อง
เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุ คือเห็นประโยชน์และกลัวถูกลงโทษ วันนี้ท่านได้มองเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 2 เรื่องครับ
4 ม.ค. 54
โค้ชปกรณ์
 
 
 
 
ขึ้นด้านบน
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
Copyright @2016. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.