к e-learning ʶҺѹ֡ͺù
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าแรกสมาชิก | ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | คลิปวีดีโอทบทวน | ดาวน์โหลดโซน

คลิปวีดีโอทบทวน

    [CVCUCO-03] หลักสูตร Life & Performance Coaching
15 ก.ย. 58
โค้ชปกรณ์
  หน้าหลัก    คลิปวีดีโอทบทวน    การโค้ชงาน    [CVCUCO-03] หลักสูตร Life & Performance Coaching

     การโค้ชชิ่ง (Coaching) คือ การที่โค้ชช่วยพาผู้อื่นออกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของโค้ชชี่ โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วของโค้ชชี่ออกมาด้วยการที่ทำให้โค้ชชี่ค้นพบวิธีการด้วยตัวของเขาเอง ทำให้การลงมือนำไปสู่เป้าหมายนี้เกิดความเต็มใจในการปฏิบัติ โดยไม่ต้องบังคับแต่อย่างไร

     Life &Performance Coaching จึงมุ่งเน้นที่จะทำให้โค้ชชี่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมแล้วนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานของตัวเองตามเป้าหมายที่กำหนด เพราะแรงผลักดันเกิดจากความคิด ความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างการกระทำแล้วเกิดเป็นผลงานภายนอก

      การโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้เพื่อช่วยให้โค้ชชีมีแนวทางของตัวเองด้วยนั้น การสร้างเครื่องมือการโค้ชชิ่งของตัวเองในแต่ละกระบวนการ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่โค้ชต้องกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางของตัวเองในการดำเนินการโค้ชชิ่งในแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

เอกสารที่ใช้กับหลักสูตรนี้
learning DLSPPBCO-03 slide หลักสูตร Life & Performance Coaching
learning DLCTCT02 การใช้คำถามรูปแบบต่างๆ ประกอบการโค้ชชิ่ง
learning DLCTCT03 การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ชชิ่งด้วยคำสำคัญ
learning DLFRCO-10 แบบฟอร์มบันทึกประเด็นสำคัญ (Coaching Note)
รวมคลิปวีดีโอหลักสูตรนี้
 
หลักสูตร Life & Performance Coaching [P.1/8]
 
 
หลักสูตร Life & Performance Coaching [P.4/8]
 
 
หลักสูตร Life & Performance Coaching [P.7/8]
 
 
 
หลักสูตร Life & Performance Coaching [P.2/8]
 
 
หลักสูตร Life & Performance Coaching [P.5/8]
 
 
หลักสูตร Life & Performance Coaching [P.8/8]
 
 
 
หลักสูตร Life & Performance Coaching [P.3/8]
 
 
หลักสูตร Life & Performance Coaching [P.6/8]
 
  ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ลงทะเบียนขอรับ คู่มือจิ๋วเล่ม 12 ฟรี;
คลิปวีดีโอทบทวนสำหรับบุคคลทั่วไป
  หลักสูตร เทคนิคการโค้ชเชิงลึกกับการถอดบทเรียนโค้ช
การทำให้โค้ชชี่ได้ใช้ศักยภาพด้านต่างๆ...
  หลักสูตร เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชของตัวเอง
จะช่วยทำให้โค้ชเกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ช...
  หลักสูตร Life & Performance Coaching
การโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ช...
  หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง(360องศา)
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการ...
  หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจ...
  หลักสูตร HRD...คุณคือโค้ชขององค์กร
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน...
  หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการ...
คลิปวีดีโอทบทวนสำหรับสมาชิก
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [Ad.V]
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการ...
  หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง(360องศา)
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการ...
  หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ
การแก้ปัญหา เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้...
  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงระบบ
ส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนจะคิดอย่างเป็นระบบ...
  หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย
ปัจจุบัน ธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง...
  หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน...
  หลักสูตร การพัฒนา ตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ
การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น...
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
  รวมคลิปวีดีโอสำหรับบุคคลทั่วไป
การนำเสนอขาย
อย่างมืออาชีพ

วันนี้ทีมงานของท่านได้นำเสนอการขาย อย่างมืออาชีพหรือไม่ นักขายหลาย ๆ ท่าน ขาดทักษะในหารนำเสนอ
25 ก.พ. 56
โค้ชปกรณ์
 
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
อาการหงุดหงิด

หลายท่านเกิดอารมณ์เชิงลบอยู่บ่อยๆ แต่ก็ไม่สามารถจะจัดการกับอาการเหล่านั้นได้ วันนี้เราจะมาเริ่มแก้กันที่อาการขี้หงุดหงิดกันครับ
25 พ.ค. 55
โค้ชปกรณ์
 
แก่นสำคัญของหลักสูตร
เรื่องทัศนคติเชิงบวก

จุดประสงค์ของคลิปวีดีโอนี้ เพื่อสร้างแนวความคิดในการเรียนรู้ Online แบบสั้นๆ และเพื่อเพิ่มช่องทาง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ
9 เม.ย. 55
โค้ชปกรณ์
 
การให้แง่คิดเรื่อง
เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุ คือเห็นประโยชน์และกลัวถูกลงโทษ วันนี้ท่านได้มองเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 2 เรื่องครับ
4 ม.ค. 54
โค้ชปกรณ์
 
 
 
 
ขึ้นด้านบน
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
Copyright @2016. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.