к e-learning ʶҺѹ֡ͺù
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
 
สวัสดี.....ยินดีต้อนรับ !!!!
บริษัท :
 
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
หน้าแรกสมาชิก | ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | คลิปวีดีโอทบทวน | ดาวน์โหลดโซน

คลิปวีดีโอทบทวน

    [CVCUTH-02] หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ
21 ต.ค. 58
อ.ณัฏฐา
  หน้าหลัก    คลิปวีดีโอทบทวน    ทักษะการคิดอย่างมีคุณภาพ    [CVCUTH-02] หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ

     การแก้ปัญหา เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ และประสบในทุกๆวัน ซึ่งปัญหานั้นอาจจะเป็นปัญหาเล็ก-ใหญ่ มีความซับซ้อนมากน้อย และสามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดาย หรือ ยากลำบากแตกต่างกันไป บุคคลที่มีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี และมีความมั่นใจในการเผชิญปัญหา ย่อมประสบความสำเร็จในการเติบโตในการทำงาน

     ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญ และต้องการให้มีการพัฒนาทักษะการคิดแก่พนักงานในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับ หัวหน้างาน เนื่องจากเป็นแกนกลางที่สำคัญในการเชื่อมต่อ นโยบายและการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน ทักษะการคิดด้านหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากคือทักษะในการแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ หากมีการพัฒนาอย่างมีระบบ ก็จะมีส่วนช่วยทำให้การทำงานของพนักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     มีแนวความคิดเกี่ยวกับ หลักการการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ อยู่เป็นจำนวนมาก การเรียนรู้เทคนิคต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการทำงานในฐานะผู้นำ ที่สอดคล้องกับ Style ของผู้นำย่อมทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น และก่อให้เกิดการยอมรับจากผู้ตาม

เอกสารที่ใช้กับหลักสูตรนี้
learning DLSPPBTH-02 slide หลักสูตรการแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ
learning DLCSTH-02 กรณีศึกษา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2
learning DLFRTH-04 การบ้าน การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ
  Download เป็นไฟล์ MP3 (ไฟล์เสียง) ได้ที่นี่!!
File Size: 64.09 MB
โดย สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
รวมคลิปวีดีโอหลักสูตรนี้
 
หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ [P.1/4]
 
 
หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ [P.3/4]
 
 
 
หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ [P.2/4]
 
 
หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ [P.4/4]
 
  ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
ลงทะเบียนขอรับ คู่มือจิ๋วเล่ม 12 ฟรี;
คลิปวีดีโอทบทวนสำหรับบุคคลทั่วไป
  หลักสูตร เทคนิคการโค้ชเชิงลึกกับการถอดบทเรียนโค้ช
การทำให้โค้ชชี่ได้ใช้ศักยภาพด้านต่างๆ...
  หลักสูตร เทคนิคการสร้างเครื่องมือการโค้ชของตัวเอง
จะช่วยทำให้โค้ชเกิดความมั่นใจในกระบวนการโค้ช...
  หลักสูตร Life & Performance Coaching
การโค้ชชิ่ง (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ช...
  หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง(360องศา)
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการ...
  หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจ...
  หลักสูตร HRD...คุณคือโค้ชขององค์กร
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน...
  หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการ...
คลิปวีดีโอทบทวนสำหรับสมาชิก
  หลักสูตรการพัฒนาทักษะการโค้ชทีมงาน [Ad.V]
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งเน้นการ...
  หลักสูตร ผู้นำรอบทิศทาง(360องศา)
ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการ...
  หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้นำ
การแก้ปัญหา เป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้...
  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการคิดเชิงระบบ
ส่วนใหญ่แล้ว ทุกคนจะคิดอย่างเป็นระบบ...
  หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย
ปัจจุบัน ธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง...
  หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน...
  หลักสูตร การพัฒนา ตัวเองด้วย 6Q สู่ความสำเร็จ
การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น...
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
  รวมคลิปวีดีโอสำหรับบุคคลทั่วไป
การนำเสนอขาย
อย่างมืออาชีพ

วันนี้ทีมงานของท่านได้นำเสนอการขาย อย่างมืออาชีพหรือไม่ นักขายหลาย ๆ ท่าน ขาดทักษะในหารนำเสนอ
25 ก.พ. 56
โค้ชปกรณ์
 
เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
อาการหงุดหงิด

หลายท่านเกิดอารมณ์เชิงลบอยู่บ่อยๆ แต่ก็ไม่สามารถจะจัดการกับอาการเหล่านั้นได้ วันนี้เราจะมาเริ่มแก้กันที่อาการขี้หงุดหงิดกันครับ
25 พ.ค. 55
โค้ชปกรณ์
 
แก่นสำคัญของหลักสูตร
เรื่องทัศนคติเชิงบวก

จุดประสงค์ของคลิปวีดีโอนี้ เพื่อสร้างแนวความคิดในการเรียนรู้ Online แบบสั้นๆ และเพื่อเพิ่มช่องทาง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ
9 เม.ย. 55
โค้ชปกรณ์
 
การให้แง่คิดเรื่อง
เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุ คือเห็นประโยชน์และกลัวถูกลงโทษ วันนี้ท่านได้มองเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้ง 2 เรื่องครับ
4 ม.ค. 54
โค้ชปกรณ์
 
 
ขึ้นด้านบน
ระบบ e-learning สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง
Copyright @2016. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.